REJESTRACJA KONTA UCZESTNIKA

Witamy w rejestracji on-line na 13. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations

Poprawne wypełnienie formularza, a także wyrażenie wszystkich zgód marketingowych premiowane jest otrzymaniem identyfikatora umożliwiającego wstęp na Targi. Jeżeli rejestrowali Państwo swój udział w ostatnich 2 latach, proszę zalogować się tutaj.

Uwaga: Na podany przez Państwa w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja o poprawnym ukończeniu rejestracji i dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail po zakończeniu rejestracji, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz skasowanie oznaczenia spam z tej wiadomości.

W tym roku każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety Epidemiologicznej. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia.

 

Rejestracja tylko dla branżowych klientów

Dane Uczestnika:

Stanowisko *
select

Dane firmy

select
 • * Profil

 • Odbiorca opakowań / etykiet
 • Dostawca opakowań / etykiet
 • Instytut / Stowarzyszenie
 • * Branża (można zaznaczyć kilka)

 • Spożywcza
 • Napoje
 • Kosmetyczna
 • Chemiczna
 • Farmaceutyczna
 • Motoryzacyjna
 • Logistyczna
 • Reklamowa
 • Inna (jaka?)

* Skąd dowiedzieli się Państwo o targach?

Reklama w prasie
Portale internetowe
Otrzymałem/am newsletter
Otrzymałem/am zaproszenie
Z innego źródła (jakiego?)

Dane logowania

Wyrażam zgodę:

* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji na Targi
* na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu informowania o Targach
* na przesyłanie informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Targi w Krakowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
* na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia

Powyższe zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pani/Pana dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne

 

Ankieta epidemiologiczna:

* Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
* Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie.
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wydarzenia zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym bezpośredni kontakt z: • osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 • lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 • lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam że jeżeli w ciągu 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

FAQ

Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w naszym systemie rezerwacji i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

Co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
Znak ten oznacza, że bez wypełnienia tego pola nie można kontynuować zamówienia.

Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl