Konkurs | Rejestracja Studenta

Witamy w panelu zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na projekt opakowania „9. Strefa Studenta” organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations. Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Poprawne wypełnienie formularza, przesłanie plików w odpowiednich formatach, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zorganizowania konkursu jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia konkursowego.

Uwaga: Na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o poprawnym ukończeniu zgłoszenia i dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymają Państwo od nas wiadomości e-mail po zakończeniu rejestracji, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz skasowanie oznaczenia spam z tej wiadomości.

 

Dane uczelni

Skan legitymacji

 

Dane do logowania

* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu.

* Pole wymagane