REJESTRACJA KONTA WYSTAWCY

Witamy w rejestracji Konta Wystawcy. Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 3 krokach:

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji
3. Weryfikacja formalna Wystawcy przez Organizatora


Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem "Zarejestruj". Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie aktywowane i będziesz mógł zalogować się w systemie.

Jeżeli zarejestrowałeś się już wcześniej i posiadasz konto w systemie zaloguj się tutaj


Uwaga: Na podany adres e-mail zostaną wysłane dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego. Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail, po zakończeniu zamówienia, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz zmianę oznaczenia spam dla tej wiadomości.

Formularz rejestracyjny Wystawcy

Dane firmy

select
Zmiana adresu do korespondencji
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną lub usługową w co najmniej dwóch krajach lub jest filią (przedstawicielstwem) zagranicznego przedsiębiorstwa.
 

Osoba upoważniona do kontaktu

 

Dane do logowania

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Packaging Innovations 2020, akceptuję go w całości i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Potwierdzenie przyjęcia niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z § 2.2 Regulaminu Wystawcy Packaging Innovations 2020.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych po zakończeniu wydarzenia
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu email w celu korzystania z usługi „Newsletter”
* Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010r. Dz.U z 2010r. Nr 244 poz. 1627 oraz z dnia 17 grudnia 2010 Dz.U. z 2010r. Nr 249 poz. 1661 wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną udostępnionych w systemie ExpoSupport™.

* Pole wymagane

Ankieta epidemiologiczna:

* Zapoznałem się i akceptuję w całości Regulamin korzystania z obiektu Regulamin korzystania z obiektu EXPO XXI WARSZAWA oraz Regulamin Bezpieczeństwa PACKAGING INNOVATIONS 2020 i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz do przestrzegania wszelkich aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i GIS związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
* Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie.
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wydarzenia zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym bezpośredni kontakt z: • osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 • lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 • lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam że jeżeli w ciągu 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałbym/abym objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
* Oświadczam, że poinformowałem/am wszystkich pracowników/osoby świadczące usługi na stoisku o treści powyższych oświadczeń i że osoby te złożyły je samodzielnie za moim pośrednictwem.
1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Galicyjska 9; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@targi.krakow.pl; Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna tutaj
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

FAQ

Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowaliście się już Państwo w naszym systemie rezerwacji i posiadacie w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

Co oznacza * przy opisie pola (np. E-mail *)?
Znak ten oznacza, że bez wypełnienia tego pola nie można kontynuować zamówienia.

Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się proszę z nami na pomoc@exposupport.pl